Općini Centar obratio se veći broj građana koji se liječe u navedenoj ambulanti porodične medicine sa zahtjevom da se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo provjeri istinitost navedenih informacija, odnosno da se zatraži hitno zaustavljanje eventualnog pretvaranja ambulante porodične medicine u jedinicu fizikalne terapije. Uvažavajući opravdanu zabrinutost građana Općina je udovoljila njihovim zahtjevima te pomenutoj zdravstvenoj ustanovi uputila hitni zahtjev za očitovanje.

Nakon višegodišnjeg insistiranja građana sa područja mjesne zajednice "Park-Višnjik", Općina Centar je kao vlasnik poslovnog prostora, za čiju kupovinu je izdvojeno 265.000 KM, u budžetu osigurala i dodatnih 100.000 maraka za opremanje prostora ambulante porodične medicine Višnjik. 

Poslovni prostor je urađen i opremljen namjenski  za područnu ambulantu porodične medicine, što je jasno definirano i Ugovorom o zakupu poslovnih prostorija, koji su potpisali načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i predstavnici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. 

Općina Centar, kao odgovorna lokalna zajednica koja vodi računa o zdravstvenoj zaštiti građana nema ništa protiv da se u dijelu ambulante organizira neka vrsta primarne zdravstvene zaštite. Ipak, osluškujući potrebe građana, primarni interes Općine Centar jeste da udovolji njihovim potrebama, a to je da se u navedenom prostoru nastavi obavljanje zdravstvenih usluga koje pruža ambulanta porodične medicine. 

Izražavamo nadu da će se postupak navodnog iseljenja tima porodične medicine zaustaviti, te da će se iznaći drugo rješenje za smještaj jedinice fizikalne terapije, navodi se u saopćenju Općine Centar.