Ta pitanja su nametnuli zastupnici Naroda i pravde (NiP), čiji predsjednik Elmedin Konaković, očigledno, nikako ne može preboljeti činjenicu da su mu građani omogućili da bude kantonalni, a ne državni zvaničnik. Tako je Konaković u proceduru uputio prijedlog deklaracije kojom bi Skupština KS osudila imenovanje Draška Milinovića za direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine.

Zakonodavna vlast jednog kantona nema apsolutno nikakvog dodira sa imenovanjima na državnom nivou, te bi usvajanje bilo kakve deklaracije ili rezolucije koja se odnosi na takva pitanja bilo potpuno besmisleno.

Ne sporeći činjenicu da su Milinovićeve reference za imenovanje na direktorsku poziciju u RAK-u sporne, bilo bi, uzimajući u obzir očiglednu potrebu da se bavi sličnim pitanjima, vrlo uzbudljivo čuti Konakovićevo objašnjenje na koji bi način njegov NiP i on lično, da su im građani dali povjerenje da učestvuju u državnoj vlasti, spriječio imenovanje kadrova drugih stranaka, a istovremeno imenovao kadrove na pozicije koje pripadaju Bošnjacima.

Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi smisleno objašnjenje i pojasniti strategiju kojom bi spriječio imenovanje kadrova SNSD-a ili HDZ-a BiH, a da pri tome ne zaustavi sve procese bitne za građane BiH, ovakve inicijative, osim što su besmislene, predstavljaju čisti populizam i nasilni pokušaj kantonalnog političara da se barem u javnosti nametne kao relevantan faktor na državnom nivou.

Podršku stranačkom šefu u predlaganju inicijativa za koje Skupština KS nema nikakvu nadležnost je pružila zastupnica Arijana Memić, koja je predložila smjenu menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) na čelu sa Sebijom Izetbegović. Otišla je Memić i korak dalje, te je predložila imenovanje vršitelja dužnosti generalnog direktora i privremenog rukovodstva do izbora novog menadžmenta KCUS-a.

Zastupnica NiP-a je zanemarila samo jednu činjenicu, ali poprilično važnu, a to je da Skupština KS nema nikakve ovlasti kada su u pitanju smjene i imenovanja menadžmenta KCUS-a, te da je to pitanje u nadležnosti federalnog nivoa vlasti.

S obzirom na to da se bliže Lokalni izbori, a da očigledno nemaju kapacitet pružiti rješenja za izazove koji zaista jesu u nadležnosti Skupštine KS, zvaničnici NiP-a su očigledno odlučili posegnuti za populističkim metodama od kojih niko, pa ni oni sami, nema mnogo koristi.