Prijedlogom Programa je predviđeno moguće zapošljavanje do 300 nezaposlenih osoba i to 200 osoba sa VSS i VŠS, te 100 nezaposlenih osoba NK, PK, KV ili SSS, medicinskog i nemedicinskog stručnog obrazovanja. Služba bi osigurala sredstva u iznosu od 2.400.000,00 KM za provedbu navedenog Programa zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog stručnog kadra, koji bi sigurno bio od pomoći u radu svim zdravstveni ustanovama u novonastaloj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID – 19).

Služba će zdravstvenim ustanovama koje budu obuhvaćene programom mjesečno refundirati sredstva do 6 mjeseci za angažman svake nezaposlene osobe po navedenom Programu za zapošljavanje. Navedeni Prijedlog Programa mjera je rezultat prijedloga Službe za zapošljavanje koji je upućen dana 16.03.2020. godine, Kriznom štabu ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u cilju pomoći u radu zdravstvenim ustanovama u novonastaloj situaciji i proglašenja prirodne i druge nesreće uzrokovane epidemijom koronavirusom (COVID – 19).

Navedeni Prijedlog Programa mjera je neophodno donijeti po hitnom postupku, a prvobitno treba biti razmatran u skladu sa propisima od strane Radne grupe za izradu programa mjera podsticaja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu i usvojen od Vlade Kantona Sarajevo, saopćeno je iz  JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo