No sudeći prema informaciji koju je nedavno pripremilo ovo ministarstvo, napredak je postignut kada su članovi radne grupe za izradu zakona otputovali na dvodnevne sastanke u Mostar i Trebinje, a značajan poticaj bila je prezentacija predstavnika proizvođača grožđa i vina iz Češke.

U toj informaciji, koja tretira poduzete mjere za poboljšanje vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje, navode se aktivnosti koje su poduzete 2020. i 2021. godine na izradi zakona o vinu.

VEZANI TEKST - Šta će Vijeće ministara BiH raditi u ovoj godini: U planu i zakoni iz prošle godine

Prvo je u martu 2020. godine ministar Košarac donio odluku koja se tiče formiranja radne grupe, a godinu kasnije, u martu 2021, na konsultativnom online sastanku je konstatovano da efikasniji rad grupe zahtijeva okupljanje članova na dvodnevno kontinuirano zasjedanje. Zatim su uz podršku projekta EU4AGRI, koji je primarno finansiran sredstvima Evropske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), i održana dva dvodnevna sastanka.

- Sastanku Radne grupe koji je održan u Mostaru u aprilu 2021. godine, poseban doprinos radu dao je predstavnik proizvođača grožđa i vina iz Češke, koji je svojom konkretnom prezentacijom ukazao na najvažnije poteškoće s kojima su se suočili proizvođači vina u Češkoj prilikom pristupanja EU. Pored toga, istaknute su koristi koje proizvođačima donosi prihvatanje i primjena EU standarda i zakonodavstva u vinskom sektoru. Ova prezentacija bila je značajan poticaj za konstruktivan pristup Radne grupe u raspravi i formulisanju odredbi nacrta Zakona o vinu Bosne i Hercegovine – piše u informaciji.

Novi sastanak organiziran je u Trebinju maja 2021. godine, na kojem se radilo na formulisanju odredbi u Nacrtu zakona i usaglašavanju odredbi preostalih članova stručnog prednacrta zakona, što je i realizovano.

- Postignut je visok stepen usaglašavanja odredbi, dok će se odredbe Nacrta zakona koje nisu usaglašene kandidovati za ministarski nivo – piše u informaciji.

VEZANI TEKST - Degustirali vina, roštiljali, vodili kampanje: Katastrofalni rezultati Vijeća ministara, bavili se svime osim svojim poslom

Navodi se da su održane i stručne radionice, u Tesliću, na Vlašiću i u Beogradu, na temu tehničke podrške uspostavljanju vinogradarsko-vinarskih registara u toku 2021. godine.

- U okviru ovih radionica dogovorena je metodologija rada na izradi tehničke i funkcionalne specifikacije za nabavku softvera za registar vinogradara i vinara. Radionica u Beogradu je na konkretnim primjerima iz ove oblasti ukazala na problematiku u toku izgradnje registara i proširila vidike posebno u vezi s funkcionalnom specifikacijom i segmentom vizualizacije vinograda i georeferenciranja istih – piše u informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Za očekivati je da donošenje zakona o vinu bude i ove godine u planu rada Ministarstva i "visoko na ljestvici prioriteta", kako je to prošle godine rekao ministar Košarac.