- Naime u ovoj izbornoj sredini na inicijativu CIK-a 17.11.2020.g. pokrenuta je revizija prebrojavanja glasova na dvadeset i jednom biračkom mjestu. Ponovno prebrojavanje je, kako navode iz CIK-a opravdano činjenicom nepoklapanja ulaznih podataka izbornih mjesta sa pripadajućim bazama. Naime od stotinu i jednog biračkog mjesta koliko ih broji ova izborna baza, ponovni proces prebrojavanja izvršen je na dvadeset i jednom biralištu s kojih dolaze kontradiktorni rezultati u odnosu na rezultate izborne noći - istakli su u saopćenju.

Rezultati sa ponovo prebrojanih biračkih mjesta, dodaju, ukazuju na greške u brojanju od 16,79 posto na štetu SDA.

- Pored navedenih nepravilnosti i umanjenju broja glasova uočeno je da je od ukupnog broja nevažećih glasačkih listića čak njih 81,45 posto sa dominantno SDA rezultatima gdje se nedvosmisleno vidi dopisivanje drugih političkih subjekata - naveli su. 

Izborni štab SDA Novo Sarajevo ističe da neće prejudicirati, no da će zahtijevati temeljitu istragu i pokrenuti zakonima definisane aktivnosti protiv odgovornih učesnika.

- Ovim je SDA Novo Sarajevo na osnovu preliminarnih rezultata oštećena za jednog ili čak dva vijećnika - navode u saopćejnu.