- Prvi prioritet za sve rudnike u sklopu Koncerna jeste sanbdijevanje Elektroprivrede BiH. Kada su u pitanju Rudnici uglja Kreka, kao najveći u Koncernu, površinski kopovi Šikulje i Dubrave bi mogli u dobroj mjeri odgovoriti potrebama građana, dok objekat u Mramoru to ne može. Kada su u pitanju rudari i njihove porodice, za njih uglja mora biti - kaže Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH).

On ističe da Kreka prema radnicima ispunjava sve što je preuzela i po pitanju kreditiranja, ali i isplate regresa u uglju.

- Realnost je da rudnici ne mogu u punom kapacitetu odgovoriti na potrebe građana. Niti jedan rudnik u sastavu Koncerna nije sklopio neki ugovor prema nekom trećem ili četvrtom kupcu jer su u takvom stanju da ne mogu preuzeti te obaveze. Dobro bi bilo da se mogu ispuniti zahtjevi našeg i vanjskog tržišta jer je cijena na tržištu vani enormno porasla i mogli bismo prodavati po duplo većoj cijeni od maloprodajne u BiH. Nažalost, to nismo u mogućnosti - kaže Husić.

U Sindikatu rudara su svjesni situacije, kaže Husić, da imaju obavezu prema energetskom sistemu i građanima.

- Svjesni smo da trebamo svima ponuditi barem potrebni minimum, tu posebno mislim na građene koji nemaju alternativno rješenje u odnosu na ugalj - navodi Husić.