Budžet Ureda je povećan za 50.000 KM a ukupno iznosi 355.000 KM.

Jasmin Halebić, kantonalni ministar finansija je govorio više o rebalansu budžeta. Naznačio je da za sada nema smanjenja plaća budžetskih korisnika kao ni umanjenja socijalnih davanja i boračkih naknada. Kazao je da je u rebalans ugrađena i egzistencijalna novčana naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina.

Halebić je kazao da je zabilježen pad prihoda od oko 107 miliona KM. Najveći pad je zabilježen kod poreza na dobit, na dohodak, kod indirektnih poreza.

- Razloge smanjivanja znamo. Da li će biti smanjenja plaća budžetskim korisnicima, za sada neće. Ako bude potrebe, ovaj rebalans možda i ponovimo. U rebalansu smo očuvali dostignuta prava boračkih kategorija i socijalna davanja, planirana su sredstva za egzistencijalnu naknadu za borce ako se usvoji rebalans. Što se tiče deficita, on je 33 miliona KM – rekao je Halebić.

Kazao je da su u rebalansu smanjeni putni troškovi sa 608.000 KM na 161.000 KM i riječ o troškovima koji su već sačinjeni u ovoj godini. Dodao je da su smanjene subvencije za javni prijevoz, ali da su ta sredstva preusmjerena za poslovanje preduzeća GRAS. 

Halebić je rekao da TV SA neće dobiti 100.000 KM za obnavljanje opreme, jer su i tu načinjene uštede. 

- Vidimo da se TV SA i bez tih sredstava dobro nosi - rekao je Halebić.