U okviru inicijative „Smart Sarajevo“, Grad Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavili su javni poziv za projekte koje će biti finansirani iz fonda većeg od 800.000 KM.

Projekti će tretirati najvažnije izazove i potencijale koje su sami građani Sarajeva definirali kroz istraživanje koje je provedeno u martu ove godine.

Između ostalog, 55 posto ispitanika u istraživanju u kojem je učestvovalo više od 1.200 građana Sarajeva, ocijenilo je da im se u glavnom gradu BiH najviše sviđa „blizina prirode i planina“, 31,5 posto navodi da im se najviše sviđaju "različite kulture i identiteti", dok je na trećem mjestu "jedinstven smisao za humor".

Građani su, također, identificirali i tri najveća izazova i prioriteta za sve nivoe vlasti u Sarajevu, a to su zagađenje zraka, javni prijevoz i važnost vladavine prava, transparentnost i borba protiv korupcije.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka ističe kako se radi o projektu koji na jedinstven način, u komunikaciji sa građanima, otvara priliku da se realiziraju konkretne incijative i utječe na kvalitet života građana.

- Istraživanje koje je provedeno je pokazalo da građani vrlo jasno dijele sa nama uvjerenje da su javne investicije u razvoj turizma i olimpijskih planina naš najveći potencijal i šansa. Također, oni su vrlo jasno rekli i šta misle koji su najveći izazovi i problemi, što nas sve dodatno obavezuje. Mi smo zahvalni UNDP sa kojim smo oformili fond za najbolje inicijative i najpametnija rješenja koja će nam pomoći da se približimo viziji Sarajeva budućnosti – rekao je gradonačelnik Skaka.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u Bosni i Hercegovini je ovim povodom izjavila: „Inicijativa 'Smart Sarajevo' ima veliki potencijal za poboljšanje kvalitete života građana i podršku razvoja urbane ekonomije grada kroz inovativna i tehnološki utemeljena rješenja. Stvaranje pametnijeg grada počinje razumijevanjem potreba i želja ljudi i pronalaženjem inovativnih rješenja i ideja koje bi pomogle u njihovom ispunjavanju. Jasnu viziju budućnosti Sarajeva definiralo je više od 1.200 stanovnika ovog grada. Danas upućujemo javni poziv privatnim i javnim kompanijama i institucijama, i organizacijama civilnog društva da iznesu hrabre i inovativne ideje. Grad Sarajevo, UNDP i Općina Stari Grad, zajedno sa privatnim i javnim sektorom i organizacijama civilnog društva udružuju napore u stvaranju pametnijeg, zdravijeg i ugodnijeg 'pametnog Sarajeva'.“

Poziv za projekte, te kriteriji za njihovo odobravanje, objavljeni su na internet stranicama Grada Sarajeva www.sarajevo.ba, internet stranici UNDP-a www.ba.undp.org i na Facebook stranici https://www.facebook.com/smartsarajevo/. Poziv je otvoren do 21. jula 2019. godine. Poziv je otvoren za nevladine organizacije, privatne kompanije, javne obrazovne institucije, škole, tehnološke centre i sve druge organizacije. Vrijednost pojedinačnih projekata je maksimalno 85.000 maraka, saopćeno je iz Gradske uprave.