Fotografija Vanje Čerimagića "Duhovi Sarajeva" je značajan umjetnički fotografski prilog pamćenju i sjećanju na godine barbarskog razaranja i sistematskog četvorogodišnjeg ubijanja Sarajeva, a i cijele BiH, u godinama agresije na grad od 1992. do 1995. godine.

- Fotografija 'Duhovi Sarajeva' (Duše Sarajeva) je lični doprinos očuvanju sjećanja na stradanje mojih sugrađana tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine i generacijski bliskih djevojčica i dječaka, koje nikad nisam imao priliku upoznati, doživjeti ih, jer je rat nasilno i suviše prerano prekinuo njihove nevine i nježne živote - kazao je Vanja Čerimagić.

Kako je sapćeno iz Historijskog muzeja BiH, na pozadini iskustava Sarajeva u godinama opsade, građena je ova fotografska kompozicija Vanje Čerimagića. Ova kompozicija je višeslojna: jednom, ona je svojevrsno svjedočanstvo o licima kojih više nema i svjedočanstvo o zlu koje se bilo sručilo na grad; drugi put, ova kompozicija je optužba; u trećoj dimenziji ona je izraz tuge i tugovanja kao i izraz pijeteta; i najzad, ova kompozicija je (kao priča o onima koji su ubijeni) ujedno minijaturni fotografski egzistencijalni “esej” o životu i smrti, odnosno tankoj fizičkoj i metafizičkoj kopreni koja dijeli život i smrt.

Otvorenje izložbe će biti upriličeno 5. aprila u 11 sati ispred Historijskog muzeja BiH.