Džaferović je kazao:

- Kakav treći entitet? Nema nijedne reforme koja će se u Bosni i Hercegovini odvijati i dešavati, koja bi dodatno etnički ili teritorijalno dezintegrirala BiH. Postoje i moguće su samo reforme koje će BiH dodatno reintegrirati i tako reintegriranu odvesti u Evropsku uniju i NATO savez. Svako onaj ko sanja o dodatnim etničkim teritorijalnim podjelama, onda on ne zna ništa o BiH ili ništa nije naučio iz prošlosti.

Džaferović je pozvao "sve one koji razmišljaju na matrici dodatnih podjela a na taj način potkopavaju Dejton i ugrožavaju mir u BiH", da konačno nešto nauče iz prošlosti.

- A lekcija iz prošlosti glasi: Svako onaj ko je atakovao na BiH, njen suverenitet, teritorijalni integritet, završio je u Hagu i na smetljištu historije. Tako će i ovi koji se danas nešto upinju, a ja ih pozivam da se kane ćorava posla, da spase i sebe i da pomognu BiH.