- Vakcinisanje AstraZenecom, Pfizerom BioNTech i drugim vakcinama ponekad nosi sa sobom, uglavnom kratkotrajne i prolazne nuspojave. Pojava temperature i osjećaj općeg algičkog sindroma nisu nepoznati, jasno su dokumentirani i nisu opasni. Uspješno se liječe s dvije tablete Paracetamola od 500mg ili jednom tabletom Ibuprofena od 600mg, kao i drugim analgoantipiretikom, shodno kliničkom stanju pacijenta. Imunološka reakcija organizma na primjenu vakcine je individualna i ukazuje na reaktivnost samog organizma - pojašnjava nam vršilac dužnosti direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić.

Upitali smo kome građani mogu prijaviti nuspojave nakon primljene vakcine, te da li je u Federaciji bilo slučajeva zgrušavanja krvi nakon primanja jedne od vakcina.

- Kao i za vakcinisanje, tako i za nuspojave, najprije se treba obratiti svom porodičnom ljekaru koji će tada postupiti u skladu s uhodanom praksom prijave nuspojave Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, kao i Komisiji za utvrđivanje privremenih i stalnih kontraindikacija i postvakcinalnih komplikacija - navodi Skočibušić.