Jedan od glavnih problema GRAS-a zbog kojeg je blokiran i račun ove firme su tužbe radnika po kolektivnom ugovoru.

- Prema mojim saznanjima do 15. februara račun GRAS-a je blokiran po osnovu izvršenja rješenja o izvršenju za iznos od približno 5.500.000 KM. Bez isplate ovog iznosa neće se moći izvršiti isplata plaća radnicima GRAS-a za mjesec januar.

U 2020. godini je isplaćeno po osnovu izvršnih rješenja o izvršenju približno 5.000.000 KM. Do 16. februara u 2021. godini je isplaćeno po osnovu izvršnih rješenja o izvršenju iznos od približno 2.000.000 KM. Napominjem da skoro svakodnevno pristižu nova rješenja o izvršenju – kaže za Faktor Elmin Plećan, koji zajedno sa bratom Asifom zastupa najveći broj radnika GRAS-a koji su tužili firmu po kolektivnom ugovoru.