- Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS usvojio je Informaciju o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2, ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj mjesec 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda RS, a za koje je Poreska uprava u periodu 29. septembra do 21. oktobra 2020. godine donijela rješenja da se odobrava isplata.

Odobrena je isplata sredstava po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave u iznosu od 797.671,20 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih koronavirusom (SARS-CoV-2) za 314 poslovnih subjekata i preduzetnika, odnosno za broj zaposlenih 1.556 -saopćeno je iz Vlade RS.

Navodi se da će se isplata vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje je za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijelo Ministarstvo finansija, Poreska uprava.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda usvojio je Informaciju o privrednim subjektima koji u skladu s Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti međunarodnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanju aerodromskih usluga za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije koronavirusa ostvaruju pravo na finansijsku podršku iz sredstava Kompenzacionog fonda.

- Odobrena je isplata sredstava u ukupnom iznosu od 499.881,29 KM za pomoć 33 privredna subjekta, a isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti Ministarstvo saobraćaja i veza - stoji u saopćenju.