U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,7 posto, a broj zaposlenih žena za 0,6 posto.

Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6, a broj zaposlenih žena za 0,5 posto.

Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,7 a broj zaposlenih žena za 1,7 posto.

Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u januaru 2020. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,6, a broj nezaposlenih žena za 0,3 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti u januaru 2020. iznosila je 36,8, a za žene 44,5 posto.