Odluka je donesena nakon konsultacija entitetskih vlasti, odnosno nakon što je Štab za vanredne situacije RS-a donio zaključak o odobravanju ulaska stranih državljana, dok Federacija BiH odavno nema ništa protiv.

Predsjedništvo BiH je nedavno donijelo zaključak o odobrenju ulaska za državljane Kine, Rusije, SAD-a i Turske. Ipak, konačnu odluku moralo je dati Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH.

Granica je otvorena za sve strane turiste.