Odluku o tome donijela je Agencija za bankarstvo Republike Srpske 28. jula. Odlukom se propisuje da je banka dužna da izvještajem o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvati sve naknade koje je naplatila korisniku za sve usluge koje mu je pružila, uključujući i podatke o svim kamatama koje je naplatila od korisnika, kao i o kamatama koje je korisnik ostvario.

Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sektor entiteta Republika Srpska, pojašnjava da sada banke moraju slati izvještaje iz sljedećih razloga.

- Banke u izvodima koje mjesečno šalju svojim klijentima, nisu pisali kada su promijenili cijenu neke tarife koju naplaćuju. Banke u svojim internim aktima izmijene cijenu tarife, a vi to ne znate. Sada će vlasnici računa dobijati izvještaj kada su promijenjene i cijene neke naknade. Korisnici računa imat će besplatno pet do sedam transakcija na računu koji imaju u banci. Fizička lica moći će posjedovati samo jedan osnovni tekući račun u banci i za to će se odrediti minimalna naknada za mjesečno vođenje računa – pojasnio je Rudić.

I u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavljat će se izvještaji o svim naknadama naplaćenim za usluge povezane sa platnim računom.

- Izvještaj o svim naknadama naplaćenim za usluge povezane sa platnim računom u Federaciji Bosne i Hercegovine tek se priprema - rekao nam je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.