Ajdinović je uputio saopćenje s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 20. aprilom.

Prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 26.321 rješenje o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Za kategorije lica koje su izuzete iz naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 120 od 10. aprila 2020. godine - vozače, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranične radnike, na dan 20. april 2020. godine federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su 234 rješenja o mjerama izolacije.

Od donošenja naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prijelazima a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika uputili 659 lica iz FBiH u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se isti, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

- Jučer je zabilježen pojačan promet putnika, te je nakon izvršene sanitarne kontrole u šatore upućeno 148 lica s prebivalištem u Federaciji BiH i 10 lica s prebivalištem u Republici Srpskoj. Danas je u šatore upućeno 17 lica iz FBiH i 4 lica iz RS - navodi se u saopćenju koje je uputio FUZIP.

Od početka primjene naredbe, za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi s podacima za 71 lice, kao i za šest lica s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

- Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.161 lice - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 315 lica - državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta - navodi se u saopćenju.

Saopćeno je i kako je Inspektorat Republike Srpske dostavio podatke za ukupno 371 lice s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prijelaza BiH na području RS, a Inspektorat Brčko Distrikta podatke za 39 lica koja su ušla preko prijelaza na području Brčko Distrikta, koja se rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

Danas ističu mjere iz 666 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 21.614 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Iz FUZIP-a su obavijestili osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području FBiH. Do ovog trenutka izvršeno je sedam inspekcijskih nadzora i jedan kontrolni nadzor, kojom prilikom je utvrđeno 12 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 12 prekršajnih naloga u iznosu od  21.300 KM.

- U periodu od 15. marta do 21. aprila 2020. godine, izvršeno je 258  inspekcijskih nadzora, te 181 kontrolni nadzor na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđena su ukupno 292 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 292 prekršajna naloga u iznosu od 487.950 KM. Kod 181 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene - saopćio je Ajdinović.