Podsjetio je da je Predstavnički dom već usvojio pomenuti nacrt, te da se njime uređuje jedna dosad neuređena oblast.

- Time se stvara institucionalni okvir za sistemski pristup planiranju, projektovanju, uspostavi i upravljanju poslovnom infrastrukturom - istakao je Zukić.

Dodao je da se pod poslovnom infrastrukturom podrazumijevaju prvenstveno poslovne zone, ali i razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori i akceleratori, centri kompetencije, naučno-tehnološki parkovi, i slično.

Zukić je naveo da bi predloženim zakonom to sve bilo evidentirano u registru subjekata poslovne infrastrukture i definisane politike poticaja koji su također predviđeni zakonom.

- Ovaj zakon predviđa sinergiju privatne inicijative i vlasti na različitim nivoima za poboljšanje poslovnog ambijenta radi jačanja konkurentnosti preduzeća i privlačenja domaćih i stranih investitora - rekao je Zukić.

Naglasio je da bi time mogle biti stvorene i pretpostavke za ravnomjerniji razvoj FBiH, kao i smanjene administrativne barijere.

- Već su pripremljeni i nacrti podzakonskih akata kako bi postojale pretpostavke za brzu implementaciju zakona po njegovom usvajanju - kazao je Zukić.

Dodao je da je Nacrt zakona sačinjen u saradnji s akademskom zajednicom i predstavnicima EU i UNDP-a, te drugih institucija.