- Naime, predstavnik kompanije Messer me je obavijestio da su u mogućnosti da organizuju dostavu pet cisterni medicinskog kisika - od kojih je jedna cisterna kapaciteta oko 23 tone, plus jedan kamion medicinskog kisika u medicinskim bocama. Prvih 150 boca bi bile date na revers jer je evidentno da u Republici Srpskoj nema dovoljno medicinskih boca, ako ih i ima uopće - izjasvio je Zolak.

Dodao je kako bi se te količine kisika uvozile iz Republike Hrvatske, te potom isporučivale u Banju Luku.

- Uzimajući u obzir da je Ministarstvo zdravlja RS-a izračunalo da su sedmične potrebe zdravstvenih ustanova RS-a oko 120 tona, može se izvući zaključak da su potrebne količine medicinskog kisika osigurane i dostupne. Predstavnika kompanije Messer sam zamolio da ovu informaciju proslijedi i ministru zdravlja Alenu Šeraniću, da bi on preduzeo potrebne radnje iz nadležnosti Ministarstva na čijem je čelu - zaključio je direktor Agencije.