- U odnosu na 31. oktobar prošle godine broj fiskalnih uređaja je veći za 11.852, a evidentirani promet u oktobru ove godine godine je manji u odnosu na oktobar 2019. godine za 465.305.401,78 KM – navodi se u saopćenju Porezne uprave. 

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja, na dan 31.10. 2020. godine, je općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 4.767 fiskalnih uređaja. Sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja, na dan 31.10.2020. godine, je općina Pale-FBiH, na čijem području je instalirano 12 fiskalnih uređaja.

Općina u kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru ove godine je općina Novi Grad Sarajevo, na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 290.428.338,02 KM. Najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru ove godine evdentiran je u općini Dobretići, na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 67.056,02 KM.

Porezna uprava FBiH poziva sve obveznike da posluju legalno i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun, te tako izbjegnu sankcije.