Ovo je podatak za mart 2023. naveden u mjesečnom pregledu stanja Federalnog zavoda za statistiku, i predstavlja značajan iznos i veliki rast u odnosu na raniji period. 

Samo mjesec ranije, dakle u februaru 2022. prosječna plaća u KS bila je 1.474 KM. Prosječna plaća u KS u martu 2022. bila je 1.354 KM.

Prosječna plaća u cijeloj Federaciji u februaru ove godine je bila 1.193 KM, da bi se u martu popela na 1.265 maraka.

Zanimljiv je i podatak da u martu više konačno nema kantona u kojima je prosječna plata ispod 1.000 KM. Sve do marta plaća u Srednjobosanskom kantonu bila je ispod tog iznosa, da bi ga konačno premašila i dostigla cifru od 1.016 maraka.

Rast plaća, nažalost, nije posljedica ekonomskog razvoja već inflacije. Stoga je malo vjerovatno da je išta od ovog povećanja građanima zaista ostalo u džepovima usljed naraslih troškova života.