Tereti se da je tokom oktobra 2015. godine dok je bio predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" (sada Javna ustanova "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"), zaključio Ugovor o korištenju telekomunikacionih usluga sa BH Telecomom iako je znao da za to nema ovlasti i bez provođenja postupka javnih nabavki. Tako je optuženi neovlašteno uime Javne ustanove, ugovorio korištenje asemblirane usluge "Toptim" koja je podrazumijevala i nabavku 24 mobilna telefonska aparata, saopćilo je Tužilaštvo KS.

Budući da ugovorena usluga nije plaćena jer je optuženi postupio nezakonito mimo svojih ovlaštenja, privredno društvo "BH Telecom" oštećeno je za 20.804,35 KM. Prvostepenom presudom, optuženi je obavezan platiti BH Telecomu iznos pričinjene štete.