U tužbi, u čije detalje je Birn imao uvid, navodi se da je Budimir podnosi radi "naknade štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda, časti, prava ličnosti i neosnovanog lišenja slobode i neosnovanog jednomjesečnog pritvora, te umanjenja životne aktivnosti u iznosu 277.000 hiljada maraka".

Kako stoji u tužbi, Budimira su krajem aprila 2013. godine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine lišili slobode.

- Tužilac je uhapšen pod optužbom za krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, protivzakonito posredovanje, primanje dara i drugih oblika koristi, davanje dara i drugih oblika koristi iz krivičnog zakona Federacije - navodi se u tužbi u kojoj se dodaje da je Sud BiH Budimiru odredio jednomjesečni pritvor.

Budimirov pravni zastupnik Ragib Hadžić kaže da je u martu ove godine podnio tužbu i da je do sada dobio odgovor od tužene Federacije, ali još ne od države BiH.

- Zbog toga se i ne može zakazati ročište - govori Hadžić.

Iz Suda BiH su potvrdili da su zaprimili tužbu Budimira u aprilu i da će termin ročišta biti naknadno objavljen.

U tužbi se poziva na odluku Ustavnog suda iz 2013. godine kojom je ovaj Sud zaključio da postoji povreda prava iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kada je Sud BiH odredio pritvor kada za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uvjet, postojanje osnovane sumnje da je Budimir počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Budimiru se naknadno sudilo pred Općinskim sudom u Sarajevu po optužnici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. On je 2019. godine oslobođen svih optužbi, navodi se u tužbi.