U obavještenju se precizira da se radi o pakovanju od 50 kapsula, EAN kod 3859892681906, Ident. 01026, serijskog broja 0126001 i roka trajanja do 7. augusta 2023. godine.

Proizvod nije u skladu sa evropskom odredbom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani.