Opozivaju se Jana Vitamin narandža happy u PET bocama od 1,5 litre s rokom trajanja 13. 01. 2022., te u PET pakiranju od 0,5 litre roka trajanja 20. 01. 2022.

Ovi proizvodi, koje na tržište stavlja firma Jamnica plus d.o.o., povlače se iz prodavnica kao mjera opreza zbog moguće prisutnosti u tragovima etilen-oksida u voćnoj bazi dobavljača.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu navodi da ti proizvodi nisu u skladu s evropskim uredbama o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani.

Opoziv se odnosi isključivo na napitke u navedenim pakiranjima i rokovima trajanja, navodi se u saopćenju, prenosi Hina.