Troje opozicionih zastupnika u RS-u predložilo je za narednu sedmu redovnu sjednicu Narodne skupštine RS-a Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava RS-a.

Ovim zakonskim rješenjem traži se da se u registar zaposlenih unesu podaci o stručnoj spremi, odnosno podaci iz diplome o stečenoj stručnoj spremi koji sadrže ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome, odnosno podaci iz uvjerenja o diplomiranju.

Kako su objasnili predlagači, Jelena Trivić (PDP), Draško Stanivuković (PDP) i Nebojša Vukanović (SDS), razlog za ovaj nacrt zakona je što se gotovo na dnevnom nivou detektuju slučajevi sumnjivo sticanih diploma funkcionera u RS-u.

U zakonu se traži i da organ koji bi bio zadužen za vođenje ovog registra u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, provjeri vjerodostojnost podataka svih zaposlenih na budžetu u RS-a i o tome podnese izvještaj Narodnoj skupštini RS-a.

- Izvještaj će sadržavati informacije o vjerodostojnosti podataka o diplomama zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, pregledu obrazovnih ustanova u kojima su stečene diplome, uočenim nepravilnostima u vezi diploma zaposlenih, kao i o svim drugim pitanjima važnim za utvrđivanje podataka o stručnoj spremi, diplomama i stručnim sposobnostima zaposlenih – stoji u zakonu, uz napomenu da bi se ažurirani izvještaj sa identičnim elementima trebao podnostiti najmanje jednom godišnje.

Istaknuto je i da je zbog sumnje u vjerodostojnost podataka o diplomama zaposlenih budžestkih korisnika, doveden u pitanje cjelokupan rad i funkcionisanja javnog sektora.