Radnici građevinske firme Grakop iz Kiseljaka su tokom proteklog perioda okončali radove na uređenju i asfaltiranju pasaža u centru grada u Ulici Vrazova 10-12. Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 24.970 KM.

Početkom radova prvo je mašinski uklonjen stari asfalt sa dijela podloge i oštećene betonske ploče kojima je bio popločan dio pasaža, dok je većinu podloge činila zemlja i pijesak. Nakon što je građevinski materijal odvučen na gradsku deponiju postavljena je nova tamponska podloga i na kraju radova je postavljeno 350 metara kvadratnih novog sloja asfalta.

Ovom prilikom su ugrađeni novi poklopci za osam šahtova koji su ovom prilikom i nivelisani kao i četiri šibera za vodu i 11 odvodnih rešetki. Za nadzor projekta je bila zadužena firma Energoinvest d.d. Sarajevo.

Navedeni radovi su izvedeni na osnovu ugovora o rekonstrukciji i sanaciji ulica na području općine Centar kojeg su potpisali općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktor firme Grakop Senad Sejdić početkom ovog mjeseca.

Načelnik Ajnadžić je zajedno sa svojim saradnicima i članovima Savjeta Mjesne zajednice Marijin dvor  obišao ovu lokaciju. Prisutni građani su izrazili zadovoljstvo urađenim poslom jer više neće imati problema sa makadamom i blatom posebno tokom zimskih mjeseci kada je prolazak ovim prilazom bio otežan zbog neuslovnosti, saopćeno je iz Općine Centar.