VEZANI TEKST - Dom naroda BiH nije usvojio ograničenje otpremnina za imenovane zvaničnike, zakočio Čović

Prilikom glasanja postignuta je opća, ali ne i entitetska većina, te je izvještaj upućen Kolegiju na usaglašavanje.

U raspravi koja je prethodila glasanju delegat Kluba srpskog naroda Sredoje Nović istakao je da je interesantno da na početku izvještaja kao ključni izazov navodi RS zbog rasprava o donošenju zakona o VSTV-u, koji je donesen 2022. a ne 2021.

Delegat Kluba bošnjačkog naroda Šefik Džaferović izjavio je da je važno imati na umu da VSTV nema nikakvu operativnu moć u postupanju u određenim predmetima Suda i Tužilaštva BiH.

Ni kod glasanja o Izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH za 2021. nije bilo entitetske većine, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Delegati su jednoglasno i bez rasprave primili k znanju Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021., te Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period od januara do decembra 2021.

Također, jednoglasno je data saglasnost za ratifikaciju većeg broja sporazuma, ugovora i amandmana, čime je današnja sjednica Doma naroda završena.