Istaknuto je će meso primati samo od objekata koji su u skladu sa zakonskim propisima registrovani za klanje i promet životinjskog mesa, te posjeduju urednu dokumentaciju o veterinarsko-zdravstvenom pregledu životinje prije klanja, te ispravnosti mesa poslije klanja.

Građani koji žele izvršiti uplatu u novcu na ime kurbana, a koji će biti namjenski utrošeni za potrebe ishrane korisnika, mogu to učiniti na slijedeće račune: za uplate iz BiH: 3389002208236438 UniCredit Bank 1610000046700079 Raiffeisen banka, za uplate iz inostranstva: UniCredit Bank BiH 1 BAN: BA39 3389002208236438 SWIFT: UNC RBA22, svrha uplate: Kurban za 2021., primalac: JU Zavod Pazarić, Resnik 22. 71243 Pazarić, saopćeno je iz te institucije.