Podsjećanja radi, Sabina Ćudić, predsjednica Kluba zastupnika Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH je na posljednjoj sjednici upozorila kako ima saznanja da se mijenjaju zakon i podzakonski akti kako bi se u Zavodu Pazarić sadašnjoj v. d. direktorici Mevlidi Bandić namjestila direktorska pozicija.

- Na naše pitanje da li je u Zavodu Pazarić imenovana nova uprava odgovor je - nije. Došlo je do reciklaže starih kadrova i zataškavanja procesa. Sa konkursnom procedurom želi se namjestiti sadašnjoj v. d. direktorice mjesto direktora. Istoj onoj osobi koja je smijenjena iz Nadzornog odbora kada su utvrđene zloupotrebe u Zavodu Pazarić. Mijenja se zakon i podzakonski akti da bi Bandić bila instalirana na sadašnju poziciju - rekla je tada Ćudić.

VEZANI TEKST - Ćudić: Namješta se direktorska pozicija u Zavodu Pazarić; Čengić: Drljača, podnesi ostavku

Naophodno je podsjetiti, da smo se nakon ovakvih izjava Ćudić pismenim putem obratili federalnom ministru rada i socijalne politike Vesku Drljači sa pitanjima da li je tačno da se mijenja zakon i podzakonski akti kako bi se direktorska pozicija u Zavodu Pazarić namjestila Mevlidi Bandić.

Ministar Drljača se danima nije udostojio odgovoriti na naša pitanja, ali su zato nakon našeg teksta odgovorili iz Zavoda Pazarić. Međutim, nisu reagirali na raniji istup Ćudić u Parlamentu FBiH. 

- Trenutna v.d. direktorice Mevlida Bandić, je na poziciju imenovana iz reda zaposlenika, a sukladno Zakonu o ustanovama. Također, Bandić, kao dugogodišnji radnik Zavoda, po zanimanju je socijalni radnik i magistar nauka iz oblasti socijalnog rada, tako da je u javnosti objavljena netačna informacija, kako aktuelna v.d.direktorica nema odgovarajuću stručnu spremu. Članom 45.stav 1.Pravila J.U.Zavod Pazarić je propisano: "Za direktora Zavoda može biti imenovano lice koje, pored općih, zakonom propisanih uslova, ispunjava i sljedeće posebne uslove:VSS-VII stepen: Diplomirani defektolog, ljekar, diplomirani pedagog-psiholog, diplomirani psiholog,diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, te da ima radno iskustvo od pet godina i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim mjestima- navode iz Zavoda Pazarić i dodaju:

- Mevlida Bandić kao dugogodišnji radnik Zavoda Pazarić, sa adekvatnom stručnom spremom nesporno ispunjava uvjete za rad u ustanovama socijalne zaštite. Na kraju, nije tačna informacija da je protiv mr.sci.Bandić Mevlide vođen disciplinski postupak. Gospođa Bandić, tokom svoje dugogodišnje radne karijere, nikada nije bila predmet bilo kojeg pa tako ni disciplinskog postupka.