Informacija se tiče realizacije 18 zaključaka koje je donio Zastupnički dom FBiH 4. decembra, a kako bi se popravilo stanje u ustanovama socijalne zaštite, poput Zavoda Pazarić, Drin, Bakovići...

Nijedan od zaključaka nije realiziran 

Drljača je, između ostalog, rekao kako se radna grupa koja čini prestavnike više federalnih ministarstava, nevladinih organizacija, opredijelila da se sačini novi tekst zakona o ustanovama socijalne zaštite, o vrstama usluga, zaštiti korisnika, na osnovu čega će se donositi rješenja, nadzor nad radom, sastav upravnog odbora. Osvrnuvši se na formiranje jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, rekao je da postoje već baze podataka i da nije sporno da se one uvežu.

Zastupnici su ukazali da gotovo nijedan od 18 zaključaka nije u potpunosti realiziran, a da realizacija mnogih nije ni počela.

- Više od godinu od tematske sjednice imamo ovu sramnu informaciju koju analiziramo, a tu je i potpuni muk ostalih ministarstava, poput obrazovanja, zdravstva, koji su nadležni. Mnoge informacije iznesene u Informaciji su neistinite, a neke i opasne. Ministar Drljača je rekao da nema potrebe za izradom jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, što nije tačno! Registar je potreban. Niti jedan od 18 zaključaka koje smo donijeli nije u potpunosti realiziran. Specifično je opasno da u izmjenama jednog od zakona koji se tiču ustanova socijalne zaštite stoji prijedlog da Drin i Bakovići svoje usluge pružaju u zamjenu za imovinu štićenika - kazala je Sabina Ćudić, predsjednica Kluba Naše stranke.

Reciklaža starih kadrova u Zavodu Pazarić, namještanje konkursa 

Upozorila je da se u Zavodu Pazarić mijenjaju zakon i podzakonski akti kako bi se sadašnjoj v. d. direktorice Mevlidi Bandić namjestila direktorska pozicija.

- Na naše pitanje da li je u Zavodu Pazarić imenovana nova uprava odgovor je - nije. Došlo je do reciklaže starih kadrova i zataškavanja procesa. Sa konkursnom procedurom želi se namjestiti sadašnjoj v. d. direktorice mjesto direktora. Istoj onoj osobi koja je smijenjena iz Nadzornog odbora kada su utvrđene zloupotrebe u Zavodu Pazarić. Mijenja se zakon i podzakonski akti da bi Bandić bila instalirana na sadašnju poziciju - rekla je Ćudić.

Naglasila je da niko u Vladi FBiH nije preuzeo odgovornost niti reformski korak za ustanove socijalne zaštite u proteklih 12 mjeseci.

Alma Kratina, predsjednica Kluba DF-a, također je naglasila da za godinu ništa nije urađeno u poboljšanju rada ustanova socijalne zaštite koje su pod ingerencijom FBiH.

Najbolje da Vesko Drljača podnese ostavku 

- Sve što je u svom izlaganju rekao ministar Drljača je u nekom futuru. Na tematskoj sjednici donijeli smo jasne zaključke, da bi se urgentno popravilo stanje u ustanovama socijalne zaštite, briga prema štićenicima, smještaj, zdravstvena njega, kadar. Zaključci su trebali biti dugoročne mjere - rekla je, između ostalog, Kratina.

Irfan Čengić (SDP) je poručio kako bi najbolje bilo da Vesko Drljača posluša matičnu stranku SBB i podnese ostavku.