Tužilac Edin Muradbegović je u završnoj riječi istakao kako smatra dokazanim da je Ratković tokom rata u Višegradu silovao svjedokinju VR-1, zbog čega mu se treba izreći kazna "po zakonu".

- Svjedokinja je detaljno opisala događaj i potvrdila navode optužnice. Prepoznala je Ratkovića kao počinioca, tokom istrage i u sudnici. Njen iskaz je u potpunosti pouzdan i jasan i ona nema nikakav razlog da lažno tereti Ratkovića - rekao je tužilac.

Prema njegovim riječima, život svjedokinje VR-1 je uništen silovanjem, a ona i njena porodica i danas trpe posljedice tog djela.

- Iskazi drugih svjedoka Tužilaštva su potvrdili navode svjedokinje VR-1. Oni su rekli da je Ratković dolazio na mjesto gdje je svjedokinja radila i da se ona plašila - kazao je tužilac.

Ratković je optužen da je, kao pripadnik Višegradske brigade VRS-a, u više navrata mučio, zlostavljao, silovao i premlaćivao žensku osobu.

Nakon iznošenja završne riječi tužioca, predstavnik Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći Ministarstva pravde je, kao opunomoćenik VR-1, iznio imovinskopravni zahtjev, rekavši da bi Ratković svjedokinji trebao isplatiti 45.000 konvertibilnih maraka.

Kao posljedica silovanja, prema njegovim riječima, životna sposobnost VR-1 je umanjena za 50 posto.

Ratkovićeva Odbrana će završnu riječ iznijeti 3. septembra.