U ovom trenutku veći dio privrednika obustavio je svoje djelatnosti i oni mogu tačno iskazati štete u finansijskom smislu. Također, mogu se procijeniti štete koje će nastati do kraja pandemije sa 99 posto sigurnosti.

Na osnovu razgovora sa predstavnicima realnog sektora, a vodeći se mjerama koje su zemlje EU uvele u proteklih nekoliko dana, kako bi sačuvali privredu i time sačuvali radna mjesta, a što će nam nakon krize omogućiti brzi oporavak, zastupnici Demokratske fronte predlažu slijedeće mjere koje su upućene prema Vladi Federacije BiH:


1. Odmah uvesti subvencioniranje plaća svih zaposlenih u sektorima koji su pogođeni u iznosu minimalnog ličnog dohotka (platne liste iz februara/veljače 2020.) za period od minimalno dva mjeseca nakon završetka proglašene pandemije.

2. Obavezati Poreznu upravu FBIH da dostavi podatke o prometu iz sistema fiskalizacije po svim privrednim subjektima (pravna i fizička lica) za mjesece mart, april, maj i juni 2019. godine. Na osnovu ovih podataka napraviti analizu gubitaka i planirati mjere.

3. Odmah obezbijediti bezuvjetni grejs period od najmanje 6 mjeseci na sve lične kredite zaposlenih i pravnih lica koji su pogođeni nastalom situacijom i pojavom COVID-19.

4. Uvesti obustavu na plaćanja zakupnina za poslovne prostore koji su u vlasništvu opština, kantona i FBIH na period dok traje kriza i nakon toga od najmanje 3 mjeseca bez moratorijuma, odnosno bez naknadnog plaćanja za privredne subjekte koji su pogođeni pojavom COVID-19.
5. Prolongirati uplatu poreza na dobit do kraja 2020. Godine.

6. Hitno uputiti Vijeću ministara BiH zahtjev o pomjeranju plaćanja PDV-a sa 10. u mjesecu na zadnji dan istog mjeseca.

7. Grejs period na plaćanje komunalnih usluga preduzećima koja su pogođena pojavom COVID-19 (odvoz smeća, električna energija, voda...) na period dok traje proglašeno stanje nesreće.

8. Uplata poticaja poljoprivrednicima u kompletnom iznosu do 01.05.2020. godine.

9. Do 31.03.2020. godine provjeriti dobit svih javnih preduzeća koja su u vlasništvu opština, kantona i FBIH i uredbom-odlukom ili nekim drugim pravnim aktom Vlade iznos od 80% iskoristiti za finansiranje pomenutih mjera.

10. Do 31.03.2020 provjeriti knjiženu amortizaciju svih javnih preduzeća koja se već nalazi na njihovim računima i preusmjeriti na sanaciju privrede. Iz ove mjere izuzeti Aerodrom i direkcije za ceste. Razlog su započeti projekti i njihova važnost po okončanju pandemij.

11. Do 15.04.2020.godine napraviti Rebalans budžeta i oslobođena sredstva rebalansom usmjeriti na borbu sa COVID-19 i sanaciju privrede.

12. Smanjiti plate svim uposlenicima u javnom sektoru i to prema visini plata. Do 1200 KM ne podliježe smanjenju. Prijedlog našeg kluba je da se od 1200 KM pa prema gore koristi procentualno smanjenje koje neće dovesti narednu kategoriju do smanjenja plate ispod primanja prethodne.

13. Do 31.3.2020. godine izaći sa procjenom datuma okončanja karantina u FBIH.

14. Pitanja preraspodjele radnog vremena, mogućnost upućivanja radnika na prinudni godišnji odmor, umanjivanje plaće za vrijeme pandemije dok radnici nisu na radu, skraćivanje radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, itd, a koja su regulisana Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, Vlada uz ovlaštenje Parlamenta Federacije da stavi van snage, te da donese Odluke kojima je potrebno regulisati navedene odredbe u Zakonu i Kolektivnom ugovoru. Ovim se obezbjeđuje prostor za donošenje niza mjera podrške kompanijama pogođenim pandemijom koronavirusa, čime se osigurava da ne dođe do masovnih tužbi.

15. Izmijeniti poreze i doprinose, te ostale prateće namete koji će se retroaktivno primijeniti od 01.03.2020. godine na poslovanje privrednih subjekata u privatnom vlasništvu koja su pogođena pandemijom koronavirusa, gdje predlažemo da Vlada Federacije BiH u potpunosti snosi iste dok je na snazi proglašeno stanje nesreće. Alternativa je da se troškovi plaćanja poreza i doprinosa ravnomjerno rasporede između Vlade i poslodavca (50%:50%), što predstavlja minimum ispod koga se ne smije ići. Uslov za ostvarivanje prava iz ove mjere ostvaruju privredni subjekti koji nisu posegnuli za otpuštanjem radnika sa posla. Za ovu mjeru sredstva dijelom obezbijediti iz budžeta zavoda za zapošljavanje koji bi svakako bili na udaru u slučaju otpuštanja radnika.

16. Navedene mjere se odnose na preduzeća koja nisu otpustila radnike i preduzeća koja su redovno izmirivala obaveze prema državi (redovna plaćanja PDV-a, doprinosa, komunalnih usluga i ostalih zakonom propisanih dažbina).