Počela je sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, koja je prekinuta 6. septembra i odmah je data pauza, jer Televizija Sarajevo ne prenosi uživo ovu sjednicu.

Zastupnik Mirsad Pindžo pitao je ko je zabranio Televizi Sarajevo da ovu sjednicu prenosi direktno, kao i sve sjednice do sada. 

Zatim je data pauza od pola sata da rasprave o ovoj odluci menadžmenta i da Televizija Sarajevo počne emitirati uživo sa ove sjednice.

Pred zastupnicima je danas dnevni red sa još 32 tačke.

Između ostalog, na dnevnom redu su izvještaji o poslovanju javnih preduzeća uz imenovanja i razrješena članova skupština preduzeća.

Zastupnici će raspravljati o finansijskom poslovanju u 2017. godini, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Kliničkom centru, Općoj bolnici „“Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Psihijatrijske bolnice, Doma zdravlja KS, Zavoda za bolesti ovisnosti, Apoteka Sarajevo i ostalim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Na dnevnom redu je i Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina.

Zastupnici će, također, raspravljati i o strategiji o mladima te finansijskom izvještaju Univerziteta u Sarajevu.