Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH na posljednjoj sjednici razmatralo je Informaciju o implementaciji Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u kaznenom postupku i drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja. 

Naime, iako bi se neuračunljivi osuđenici trebali upućivati u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, čijom gradnjom je konačno rješeno pitanje adekvatnog smještaja takvih osuđenika, neki sudovi u BiH ipak ih ne upućuju u tu ustanovu.

Zbog toga je Vijeće usvojilo zaključak da se od sudova u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu zatraži informacija po kojem osnovu osobe kojima je izrečena mjera sigurnosti u kaznenom postupku i mjera liječenja u drugom postupku upućuju u Psihijatrijsku bolnicu Kantona Sarajevo (bolnica Jagomir).

Govoreći o ovoj problematici, Monika Mijić, članica VSTV i v. d. zastupnice Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, u izjavi za Faktor podsjetila je na  Evoprskom sudu bilo dosta slučajeva kršenja ljudskih prava upravo zbog nepostojanja ustanove za smještaj neuračunljivih počinitelja kaznenih djela, te da to traje još od 2005. godine. Kako je objasnila, u međuvremenu, na tome se radilo i krajem 2016. godine Zavod na Sokocu je počeo raditi.

- Postoji Sporazum između Vijeća ministara, entitetskih i Vlade Brčko distrikta o smještaju  neuračunljivih počinitelja kaznenih dijela upravo na Sokolac. Tim sporazumom je propisano da će se u tu ustanovu smještati pacijenti iz ciječe BiH  - kazala je Mijić.  

Međutim, kazala je kako je VSTV dobilo informaciju iz Bosanskopodrinjskog kantona da sudovi takve pacijente, ipak smještaju u Jagomir.

- To je u suprotnosti sa Sporazumom i Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetanjama. Na kraju krajeva, kako su nas informirali, troškovi u Jagomiru su puno veći  nego na Sokocu, tako da je tom kantonu to i finansijski problem. Ne samo da osoba nije smještena u ustanovu koja je za to određena, nego su i skuplji troškovi liječenja – kazala nam je Mijić.

Monika Mijić

Na sjednici VSTV –a zaključeno je i da će Vijeće, ukoliko ne dobije adekvatan odgovor od sudova, usvojiti  preporuku o poštivanju Sporazuma. Dogovoreno je i da Mijić te njen kolega iz VSTV-a Selim Karamehić posjetiti Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.