Zastupnik Haris Zahiragić govoreći o imenovanju ministara i donošenju Nacrta zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, kazao je kako mu je rečeno da će ga izbaciti jer nije nosio masku i jer nije glasao u vezi s prvom tačkom.

Istakao je kako ga je strah i da se osjeća nezaštićeno naročito kada zna da Elmedin Konaković često ističe kako posjeduje oružje, te da nije ugodno biti jedan od par opozicionih zastupnika, uzimajući u obzir da vladajuća većina ima Vladu i u čijoj nadležnosti je i zaštita sigurnosti.

- Osjećam se nesigurnim u ovom ambijentu. Ponosim se na svoj historijat i svoju porodicu. Ja sam uvijek bio mladić koji je poštovao zakon. Nisam imao odnose sa kriminalnim skupinama i pojedincima. S obzirom na to da smo imali pauzu, ja sam iskoristio tu pauzu da kupim Valerijana kapi i one služe za smirenje, 10 kapi biljnih i onda se nervoza i želučani napadi mogu smiriti, kako bi se smirila tenzija u Skupštini - kazao je Zahiragić kada mu je Okerić oduzeo riječ i ugašen mu je mikrofon.

Konaković mu je kazao da ne treba da se plaši.

- Gospodine Zahiragiću, ko god vas bude dirao, zovite me i ne bojte se. Nemate razloga da se plašite. Ovo je demokratsko društvo sa vrhunskim ministrom unutrašnjih poslova i policijom. Ja vam stojim na raspolaganju, ko god vas bude dirao, zovite me - kazao je Konaković.