VEZANI TEKST - Mirza Čelik objasnio slučaj "franko de jure", da li je uspio?

I onda je predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik pokušao da pojasni lapsus "franko i de jure". Što bi se žargonski kazalo, nakon kockanja se vadio. 

- Kazao sam "franko i de jure", to je lapsus koji se dešava. Bavim se ekonomijom, to je jedan stručni izraz, de franko to je isporuka na adresu koju treba da se utvrdi. Možda sam poznat i po tome - kazao je Čelik.

"Zaguglali" smo i pronašli da taj izraz zaista postoji u ekonomiji, kako je rekao Čelik, ali baš se i ne koristi u svakodnevnom govoru.

 

Google ovako kaže: 

- Radi se o riječi "Incoterms", koja je skraćenica od engleski International Commercial Terms (Međunarodni trgovinski termini). Pravila Incoterms objašnjavaju skup trgovačkih termina označenih sa tri slova, koji odražavaju praksu poslovnih subjekata u kupoprodajnim ugovorima. Pravila Incoterms većim dijelom opisuju dužnosti, troškove i rizike vezane za isporuku robe od prodavca do kupca.

Klasifikacija 11 pravila Incoterms2010:

EXW – franko fabrika

-Znači da je prodavac izvršio isporuku robe u trenutku kada je stavi na raspolaganje kupcu u svom objektu ili drugom naznačenom mjestu (npr.skladištu, radionici). Prodavac ne mora izvozno ocariniti robu niti je utovariti na bilo koje prevozno sredstvo. Ovaj termin predstavlja minimalne obaveze za prodavca, dok kupac snosi sve troškove i rizike preuzimanja robe iz prostorija prodavca.

FCA – franco prijevoznik

FCA znači da prodavac isporučuje robu prijevozniku ili nekoj drugoj osobi koju je odredio kupacu prostorijama prodavca ili na nekom drugom dogovorenom mjestu. Ako se isporuka obavlja u prostorijama prodavca isti je odgovoran za utovar. Ako se obavlja na nekom drugom ranije dogovorenom mjestu prodavac nije odgovoran za istovar. Ovo pravilo podrazumjeva da prodavac obavi izvozno carinjenje robe.

FAS – Franco uz bok broda

Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport. FAS znači da je prodavac isporučio robu kada je roba smještena uz bok broda (npr. na doku luke ili tegljaču) u otpremnoj luci. Od trenutka kada je roba smještena uz bok broda svi troškovi prelaze na kupca. Prodavac, po pravilu, treba da obavi izvozno carinjenje robe.

FOB – Franco paluba broda

Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport. FOB znači da je prodavac isporučio robu na palubu broda u naznačenoj otpremnoj luci. Od trenutka kada je roba smještena na palubu broda svi troškovi prelaze na kupca. Prodavac, po pravilu, treba da obavi izvozno carinjenje robe.

Objašnjenje se nalazi na stranici Uprave za indirektno oporezivanje - ovdje.