Ovom odlukom Federalna vlada je za 57 radnika koji su stekli uvjete za penzionisanje odobrila 2.435.008,98 KM. Tako je Rudniku uglja Kreka Tuzla odobreno 530.085,22 KM za penzionisanje 22 radnika, Rudniku mrkog uglja Kakanj 192.055,99 KM za pet njih, RMU Breza 478.056,51 KM za devet, RMU Zenica 849.790,89 KM za 15 radnika, te RMU Abid Lolić Travnik - Bila novac u iznosu od 385.020,37 KM za penzionisanje šest radnika.

Također je odobreno 5.607.461,04 KM za uvezivanje radnog staža za 143 radnika, koji nisu stekli uvjete za penzionisanje, ali im je uplata određena u skladu sa sudskim presudama. Među njima je 113 radnika RMU Zenica, za koje je odobreno 4.729.220,29 KM, te 30 njih iz RMU Breza s ukupnim iznosom od 878.240,75 KM.

Novac za provođenje ove odluke osigurana su ranijom odlukom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo o odobravanju pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja.

Za realizaciju odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva—rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Vlada FBiH danas je, također, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u rudnike mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik, Zenica d.o.o. - Zenica i Kakanj d.o.o. Kakanj, koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 69 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, od čega 58 u Đurđeviku, deset u Zenici i jednog u Kaknju.