Objašnjava da stanje epidemije još nije proglašeno za cijeli teritorij FBiH jer se čeka odobrenje Federalnog ministarstva finansija.

- Da bi se proglasila epidemija u FBiH, potrebno je da pozitivno mišljenje Ministarstvo zdravstva dobije od Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva pravde FBiH i Ministarstva finansija, jer proglašenje takvog stanja bi sa sobom moglo ukljičivati i izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta FBiH. Dobili smo mišljenje Ureda za zakonodavstvo i Federalnog ministarstva pravde, čeka se Federalno ministarstvo finansija. Što se tiče stanovništva, proglašenje epidemije nema većih posljedica po njih, samo smo mi operatovniji i imali bismo, u slučaju potrebe, na raspolaganju određena sredstva - rekao nam je Čerkez.

Podsjeća da je Federalno ministarstvo zdravstva već ranije dalo dozvolu za proglašenje stanja epidemije u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu, na insistiranje tih kantona, ali da oni epidemiju nisu proglasili.

Upitali smo kako bi prokomentirao trenutnu epidemiološku situaciju FBiH.

- Potreban je oprez svih. Apelovao bih na građane da ne putuju van zemlje, jer većina virusa importovana je u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije i Crne Gore. U ovom trenutku fokus je i na organima koji kontrolišu provođenje mjera, sankcionišu, a to su inspekcije, policija, tužilaštvo. Da više ne ponavljam, valjda već građani znaju kako je potrebno da nose maske, drže socijalnu distancu... - rekao je Čerkez.