Unsko-Sanski kanton – Pfizer, druga doza – 300, Pfizer, prva doza – 1.710, Sinopharm, prva doza – 500.

Posavski kanton – AstraZeneca, druga doza – 2.280. Pfizer, prva doza – 342, Sinopharm, prva doza – 700.

Tuzlanski kanton – Pfizer, druga doza – 600, Pfizer, prva doza – 3.480.

Zeničko-dobojski kanton – AstraZeneca, druga doza – 15.450, Pfizer, druga doza – 450, Pfizer, prva doza – 2.580, Sinopharm, prva doza – 5.300.

Bosansko-podrinjski kanton – AstraZeneca, druga doza – 1.230, Pfizer, druga doza – 42, Pfizer, prva doza – 174, Sinopharm, prva doza – 350.

Srednjobosanski kanton – AstraZeneca, druga doza – 5.200, Pfizer, druga doza – 300, Pfizer, prva doza – 1.716, Sinopharm, prva doza – 3.550.

Hercegovačko-neretvanski kanton – AstraZeneca, druga doza – 1.200, Pfizer, druga doza – 330, Pfizer, prva doza – 1.896, Sinopharm, prva doza – 2.400.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, druga doza – 120, Pfizer, prva doza – 684.

Kanton Sarajevo – AstraZeneca, druga doza – 11.790, Pfizer, druga doza – 636, Pfizer, prva doza – 3.660.

Kanton 10 – Pfizer, druga doza – 150, Pfizer, prva doza – 858.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 37.150 AstraZeneca vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine i to 2.928 za drugu i 17.100 za prvu dozu.

Bit će isporučeno i 12.800 Sinopharm vakcina za prvu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 69.978 vakcina.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.