Unsko-sanski kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 300.

Posavski kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 24, Sinopharm druga doza – 200.

Tuzlanski kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 600, Sinopharm druga doza – 2.000, AstraZeneca prva doza – 7.660.

Zeničko-dobojski kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 450, Sinopharm druga doza – 1.500, AstraZeneca prva doza – 10.750-

Bosansko-podrinjski kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 42, Sinopharm druga doza – 100.

Srednjobosanski kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 300, Sinopharm druga doza – 1.000, AstraZeneca prva doza – 3.830.

Hercegovačko-neretvanski kanton Pfizer BioNTech prva doza – 330, Sinopharm druga doza – 1.100, AstraZeneca prva doza – 2.000.

Zapadnohercegovački kanton - Pfizer BioNTech prva doza – 120.

Kanton Sarajevo – Pfizer BioNTech prva doza – 636, Sinopharm druga doza – 2.100.

Kanton 10 - Pfizer BioNTech prva doza – 150, Sinopharm druga doza – 250.

Kada se brojke saberu, ukupno će za sedmicu koja slijedi po kantonima biti distribuirano 2.952 doze Pfizer BioNTech vakcina, 8.250 Sinopharm i 24.240 AstraZeneca vakcina.

Dakle, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će za predstojeću sedmicu prema kantonima poslati ukupno 35.442 doze vakcina protiv COVID-19.

Podsjetimo, prošle sedmice iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH rečeno nam je da se podjela vakcina odvija prema Planu za vakcinaciju protiv COVID-19 koji je izradio ovaj Zavod po utvrđenom algoritmu, a u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.