Poslovna zgrada izgrađena tokom pedesetih godina prošlog vijeka ima korisnu površinu od 1.969 metara kvadratnih, a sastoji se od podruma, prizmelja, šest etaža i potkrovlja. Početna prodajna cijena nekretnine je 5.435.000 KM. Rok za dostavu ponuda je 7. maj 2021. godine.

Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva nad nekretninama, te koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo uplate kauciju u iznosu od 100.000 KM, navodi se u oglasu koji se može naći na energopetrol.ba

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine prije dostavljanja ponude svaki radni dan u terminu od 8 do 16.30 sati.