Na osnovu Izvještaja o protuminskom djelovanju i Finansijskog plana za realizaciju Strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine od 2018. do 2025. godine, u ovom period za deminiranje u BiH potrebno je 336, 3 miliona maraka.

Navedeno je to, između ostalog, u Strategiji protivminskog djelovanja BiH od 2018. do 2025. godine, objavljenoj u Službenom glasniku BiH, a koju je prethodno usvojilo Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova.

- Od BiH se očekuje da 2025. godine dođe do faze završetka identifikacije i čišćenja svih poznatih kontaminiranih površina, čime će preći sa faze sa težištem na proaktivne operacije izviđanja i čišćenja na fazu rješavanja preostale kontaminacije minama/eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata – navodi se u Strategiji.

Kako je objašnjeno, nekoliko domaćih aktera ima važnu ulogu u programu protivminskog djelovanja BiH i od suštinske su važnosti za uspješnu identifikaciju i čišćenje mina i eksplozivnih sredstava iz rata. Navedeno je da će aktivno učešće Oružanih snaga BiH i uprava civilne zaštite na nivou entiteta i Brčko Distrikta biti izuzetno bitno s obzirom da je predviđeno da imaju jaču ulogu u rješavanju preostale kontaminacije.

Naveden je i podatak da su u BiH evidentirane 8.802 osobe koje su izgubile život ili su povrijeđene u nesrećama izazvanim minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata u periodu od 1992. do 2017. godine.


Pregled finansijskog plana