- Želimo da imamo bliže odnose sa Crnom Gorom. Nama je Crna Gora najbliža država, jer Republika Srpska nije država nego entitet Bosne i Hercegovine. Trudit ćemo se da imamo dobre i uredjene odnose, bolje ekonomske odnose, da približavamo kulturne veze -  rekao je Vučić.