Sada Aja Sofija može da se koristi kao džamija.

Udruženje permanentnih vakufa za zaštitu historijskih spomenika i okoline podnijelo je tužbu Vrhovnom sudu Turske sa zahtjevom da ukine odluku Vijeća ministara iz 1934. godine kojom je džamija Aja Sofija pretvorena u muzej.

Nakon saslušanja strana u procesu, Vrhovni sud je presudio da se odluka Vijeća ministara iz 1934. poništi. Udruženje je u vezi Aja Sofije prvi put tužbu podnijelo Vrhovnom sudu 2005. godine, no sud je 24. juna 2005. godine odbacio zahtjev za poništavanje iste odluke.

Također, 2008. godine Vrhovni sud ponovo odbacuje zahtjev, uz obrazloženje da u korištenju džamije Aja Sofija u svrhu muzeja nema protivzakonitih elemenata.

Potom je Ustavni sud Republike Turske, u septembru 2018. godine, odbio apelaciju ove nevladine organizacije koja se žalila na raniju odluku suda kojom nije dozvoljeno da se istanbulska Aja Sofija otvori za obavljanje namaza (molitve muslimana).

U obrazloženju suda je navedeno kako je utvrđeno da podnosilac apelacije, u ovom slučaju nevladina organizacija, kao pravno lice, nije pretrpjela bilo kakvu povredu u kontekstu kršenja prava na koje se u apelaciji poziva. Stoga je Ustavni sud odbio apelaciju zbog nedostatka uslova za njeno prihvatanje, odnosno zbog neovlaštenosti njenog podnosioca.

Aja Sofija sagrađena je u 6. vijeku. Ova nekada vizantijska crkva, potom džamija, a onda i muzej nezaobilazna je stanica miliona turista koji svakodnevno posjećuju Istanbul.

Sagrađena u doba cara Justinijana, Aja Sofija je jedno od najvećih graditeljskih dostignuća tog vremena. U džamiju je pretvorena nakon osmanlijskog osvajanja Istanbula 1453. godine, tada su izvana izgrađena četiri minareta. Aja Sofija je 1935. godine pretvorena u muzej.

Na trgu ispred Aja Sofije često je dolazilo do okupljanja vjernika koji traže da se objekat ponovo koristi kao džamija.