Pomoć će primiti Društvo Crvenog krsta/križa BiH, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti posebnu odluku. Pomoć se sastoji od 2.280 paketa u kojima su prehrambene namirnice, za ugrožene kategorije stanovništva u BiH tokom mjeseca ramazana. 

Radi se o dvije vrste paketa, i to 1.160 paketa u kojima su brašno, šećer, makaroni, pasulj i 1.120 paketa u kojima su riža, ulje, tunjevina, mlijeko u prahu, so, pasulj, sočivo i čaj.

Pomoć će biti raspoređena prema ranije dogovorenim principima, i to 61,5 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 posto za Republiku Srpsku i 1 posto za Brčko distrikt BiH.

Novac potreban za realizaciju ove odluke bit će osiguran iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 4.000 KM.

Ministarstvo sigurnosti će izvještaj o realizaciji ove pomoći koji će pripremiti Društvo Crvenog krsta/križa BiH dostaviti Vijeću ministara BiH, saopćeno je iz VMBiH.