Vlada Republike Srpske (RS) izražava spremnost da s Federacijom BiH odmah otpočne pregovore s ciljem usaglašavanja usvajanja zakona o Ustavnom sudu BiH, ali i preispitivanja datih saglasnosti na Zakon o odbrani BiH, Zakon o indirektnom oporezivanju BiH, Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

To je jedan od zaključaka koje je danas usvojila Vlada RS-a, nakon što se upoznala s Informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i utjecaju na položaj i prava RS-a, koju je Narodna skupština RS-a usvojila 12. novembra.

Vlada RS-a smatra da treba izvršiti analizu Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i raspodjele finansijskih sredstava.   

Iz Vlade RS-a je je saopćeno kako smatra da je od posebnog značaja za taj bh. entitet iniciranje reforme institucija pravosuđa na nivou BiH. 

Također, Vlada RS-a inicirala je i potrebu da se odmah pristupi izradi, kako se navodi, zakona o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih osoba iz RS-a, a koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika, kao i da se sagleda mogućnosti izmjene Krivičnog zakona RS-a u smislu sankcionisanja postupanja suprotno stavovima Narodne skupštine, kao ugrožavanje suvereniteta i ustavnog poretka RS-a.

Zaključke usvojene na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta odbacili su probosanski i međunarodni zvaničnici u BiH.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada je utvrdila Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.