Vlada Kantona Sarajevo danas je Samira Džihića razriješila dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

Džihić je razriješen dužnosti prije isteka perida na koji je imenovan, a na telefonskoj sjednici Vlada je imenovala Kemala Cacana na poziciju direktora CZ Kantona Sarajevo. Cacan je, prema dostupnim informacijama, obavljao dužnost komandira vatrogasne ispostave PVJ u Kantonalnoj upravi civilne zaštite, kao i dužnost rukovodioca spasilačko-vatrogasne službe na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

U obrazloženju odluke Vlade KS navodi se da je 13. decembra pokrenut postupak razriješenja dužnosti direktora Džihića te da mu je 18. decembra ta odluka dostavljena. Džihić je Vladi 18. decembra dostavio svoje izjašnjenje, ali Vlada ga nije uvažila te je ostala pri svojoj odluci da Džihić treba biti smijenjen.

Odluka o razrješenju dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite dostavljena je, kako je to uobičajeno, predsjedavajućem Skupštine, raziješenom direktoru te na ostale adrese. Međutim, zanimljivo je da ni sam premijer Edin Forto "ne zna" ko je predsjedavajući Skupštine. Za njega, predsjedavajući više nije ni smijenjeni Elmedin Konaković, a ni Danijela Kristić koju je na poziciju predsjedavajuće "imenovao" upravo Konaković. Sudeći po dopisu, premijer Forto "nije obaviješten" ni da je novi predsjedavajući Mirza Čelik, kojeg je skupštinska većina izabrala na sjednici u subotu.

Tako je Forto odluku dostavio bezimenom predsjedavajućem Skupštine KS, kao i Danijeli Kristić, za koju navodi da je zamjenica predsjedavajućeg.