VEZANI TEKST - Belma Barlov imenovana za v. d. direktorice Zavoda za izgradnju KS

Tanjo je uposlenica ove kantonalne ustanove kao stručni saradnik za pravne poslove i diplomirana je pravnica.

Vlada Kantona Sarajevo ju je imenovala na period od tri mjeseca do okončanja konkursne procedure za izbor direktora.

Njeno imenovanje uslijedilo je nakon što je dosadašnja direktorica Belma Barlov imenovana za direktoricu Kantonalnog zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nakon što je Vlada smijenila ranijeg direktora Mirzu Hulusića.