Posljednjim odlukama Vlade FBiH iz jula i oktobra ove godine, kojima je data saglasnost na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji, gas je poskupio za 33 posto. Obzirom da je to osnovni energent koji koriste Toplane, posljedično se moralo pristupiti i korekciji cijena centralnog grijanja u Kantonu Sarajevo.

Cijena centralnog grijanja uvećana je za 16,53 posto.

Ova odluka je donesena na prijedlog Neovisnog stručnog tijela Vlade KS za utvrđivanje validnosti, kalkulacije i konačne cijene centralnog grijanja.

Računi po novom tarifnom sistemu korisnicima KJKP Toplane će biti isporučeni u decembru, za mjesec novembar, navodi se u saopćenju Vlade KS.